Obszary zastosowania

Trening komunikacji

Diversity Icebreaker pozwala nie tylko odkryć preferowany przez siebie styl komunikacyji, ale również zwiększyć elastyczność w kontakcie z innymi.

Read more

Zespoły i praca projektowa

Diversity Icebreaker najczęściej stosowany jest w pracy z zespołami do zarządzania podziałem ról i obowiązków, w poprawie klimatu współpracy i efektywnym korzystaniu z różnorodności.
Read more

Przywództwo

Metoda jest również stosowana w treningu liderów: rozwija samoświadomość własnego stylu zarządzania, gotowość do współpracy i przywództwa partycypacyjnego. Preferencje w modelu Diversity Icebreaker mają również bezpośrednie przełożenie na różne wymiary zarządzania ("ludźmi", "zadaniami", "zmianą").
Read more

Rozwiązywanie konfliktów

Diversity Icebreaker nie jest narzędziem służącym rozwiązywaniu konfliktów, ale ponieważ warsztat podnosi poziom zaufania i pozytywnych emocji wśród uczestników, metoda może wspomagać proces poszukiwania rozwiązań.
Read more

Duże projekty i wydarzenia

Możliwość stosowania dla grup 200 i więcej uczestników, czyni DI jedynym w swoim rodzaju narzędziem używanym przy starcie dużych projektów organizacyjnych, konferencji i procesów integracji pracowników.
Read more