DNV

Znak jakości

Dzięki obszernej dokumentacji psychometrycznej, Diversity Icebreaker® uzyskał certyfikację jakości od DNV – jednej z wiodących na świecie firmy certyfikujących – jako test do zastosowania w warsztatach rozwojowych. Metoda spełnia wymogi zgodne ze standardami Europejskiej Federacji Towarzystw Psychologicznych i ze standardem ISO/IEC 17065.

Diversity Icebreaker jest pierwszym narzędziem stworzonym w Norwegii, które uzyskało akredytację DNV dla testów psychologicznych stosowanych w kontekście organizacyjnym. Prosty kwestionariusz o dobrym podłożu badawczym, używany w warsztatach poprawiających jakoś komunikacji i współpracy, w ciągu kilku lat stał się narzędziem używam na całym świecie.

Dokumentacja przedłożona jako podstawa do uzyskania certyfikacji (jęz. angielski).