Obszary zastosowania

Zespoły i praca projektowa

Diversity Icebreaker najczęściej stosowany jest w pracy z zespołami do zarządzania podziałem ról i obowiązków, w poprawie klimatu współpracy i efektywnym korzystaniu z różnorodności.
Aby zespół osiągnął sukces, jego członkowie muszą być świadomi swoich różnić i podobieństw, respektować nawzajem swoją odmienność i mieć jasność podziału ról i procesów, w ramach których pracują.

Diversity Icebreaker (DI) wnosi unikalną jakość do pracy z zespołami:
  • dominująca w warsztacie pozytywna atmosfera oraz komplementarny i egalitarny charakter kategorii, na których bazuje metoda (Czerwony, Niebieski i Zielony), sprawiają, że proces mapowania różnic w zespole jest funkcjonalny i bezbolesny; stanowi też niezapomniane przeżycie;
  • DI może służyć jako model podziału ról w zespole: Czerwony, Niebieski i Zielony odnoszą się do różnego rodzaju zadań i obszarów odpowiedzialności; DI wspomaga dzięki temu budowanie wysoce efektywnych, „samoorganizujących się” zespołów;
  • tworzony podczas warsztatu, zrozumiały dla wszystkich język rozmawiania o różnorodności, wprowadza nową jakość poprawiając komunikację i wzbogacając wspólną tożsamość członków zespołu.
Diversity Icebreaker może być zastosowany w celu stworzenia nowego zespołu od podstaw, a także rewitalizacji lub rozwoju już istniejącego tak, by działał jeszcze lepiej.


► CASE

Zapoznaj się z case study, który opisuje użycie DI w celu klaryfikacji procesów i zadań dla zespołów w firmie farmaceutycznej. W tekście znajdziesz interesujący przykład wykorzystania jedno- i wielokolorowych grup warsztatowych (w jęz. angielskim).

Więcej przykładów zastosowania…

Back