Obszary zastosowania

Rozwiązywanie konfliktów

Diversity Icebreaker nie jest narzędziem służącym rozwiązywaniu konfliktów, ale ponieważ warsztat podnosi poziom zaufania i pozytywnych emocji wśród uczestników, metoda może wspomagać proces poszukiwania rozwiązań.
 

Badania, które przeprowadziliśmy we współpracy z Hebrew University w Jerozolimie, w Izraelu, wykazały, że uczestniczy 1,5-godzinnego warsztatu Diversity Icebreaker deklarowali wyższy poziom zaufania do innych, wyższy poziom pozytywnych emocji oraz niższy poziom emocji negatywnych (po zakończeniu warsztatu, w porównaniu z grupą kontrolną i pomiarem przed warsztatem).

Konkluzja: warsztat z Diversity Icebreaker skraca czas, w którym skonfliktowane strony znajdują się w pierwszej fazie procesu poszukiwania rozwiązywania konfliktu; fazie, która nacechowana jest brakiem zaufania i negatywnymi emocjami, przez co często jest fazą krytyczną i narażającą cały proces na niepowodzenie.

Warsztat tworzy też nowy język język pozwalający rozmawiać o różnicach i który jest zupełnie oderwany od natury konfliktu. Język ten może być wykorzystany do spojrzenia na źródło konfliktu w zupełnie nowy sposób i rozmowy wokół tematu na meta-poziomie.

 
 

► FILM

Obejrzyj krótki film zatytułowany „Zastosowanie Diversity Icebreaker w zarządzaniu konfliktem: od Norwegii, przez Bałkany, po Bliski Wschód”, w którym Bjørn Z. Ekelund – twórca narzędzia – opisuje historię metody i kontekst jej zastosowania w rozwiązywaniu konfliktów.

Obejrzyj film:

Back