Obszary zastosowania

Przywództwo

Metoda jest również stosowana w treningu liderów: rozwija samoświadomość własnego stylu zarządzania, gotowość do współpracy i przywództwa partycypacyjnego. Preferencje w modelu Diversity Icebreaker mają również bezpośrednie przełożenie na różne wymiary zarządzania ("ludźmi", "zadaniami", "zmianą").
Bycie dobrym liderem wymaga ciągłego samorozwoju, otwartości na informacje zwrotne, zrozumienia i treningu różnych umiejętności przywódczych. Diversity Icebreaker może wspomóc rozwój liderów na wszystkich tych poziomach:

  • Poznając swoje preferencje komunikacyjne i poznawcze, liderzy i manadżerowie mogą osiągną wgląd w swoje mocne i słabe strony oraz poznać swój potencjał do bycia elastycznym.
  • Pozytywna atmosfera warsztatu oraz tworzony przez wszystkich uczestników niewartościujący i funkcjonalny język, zwiększają kompetencje udzielania i przyjmowania konstruktywnej informacji zwrotnej. 
  • Czerwony, Niebieski i Zielony odzwierciedlają różne wymiary przywództwa, do których w literaturze zarządzania często odnosi się jako „przewodzenie ludźmi, zadaniami i zmianą”. Model jest łatwy do opanowania i da się stosować w wielu, różnych sytuacjach. Dlatego może być stosowany jako praktyczne ramy odniesienia w treningu umiejętności przywódczych każdego dnia.
 

► CASE

Case study opisujący zastosowanie DI w dwudniowym kursie rozwijającym międzykulturowe umiejętności liderskie (w j. angielskim).


► BLOG

Post opisujący zastosowanie modelu DI w przewodzeniu zmianą (w j. angielskim).

Back