Materiały

Profil Uczestnika

Profil uczestnika to dodatek do kwestionariusza zawierający krótki opis kolorów i ćwiczenia.
(Profil uczestnika albo Personal Workbook jest wliczony w cenę kwestionariusza.)

Profil uczestnika używany jest w krótkich sesjach warsztatowych i wręczany uczestnikom na koniec szkolenia. Profil to broszura w formacie A4 zawierająca ćwiczenia do pracy indywidualnej a także krótkie informacje na temat narzędzia i trzech kolorów Diversity Icebreaker.

Uczestnicy mogą w nim nakreślić swój profil w oparciu o wyniki kwestionariusza i porównać go ze średnią w grupie normalizacyjnej. Mogą także poszerzyć swoją wiedzę o trzech preferencjach i uzyskać praktyczne wskazówki jak poprawić komunikację z innymi.

Profil uczestnika jest obecnie dostępny w jęz. polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, duńskim, szwedzkim i norweskim. Jeśli dokonasz zamówienia kwestionariuszy DI w innych, niż wyżej wymienione, językach, otrzymasz Profil w języku polskim lub angielskim.

Back