Materiały

Książka - 2008

Książka stanowi zbiór oddzielnych tekstów zaprezentowanych na różnych konferencjach naukowych oraz dotąd niepublikowanych danych empirycznych.

Książka napisana jest w jęz. angielskim.

CZĘŚĆ PIERWSZA

Pierwszą część książki otwiera prezentacja narzędzia i jego typowej formy zastosowania w szkoleniach (niemniej, najbardziej bieżący opis szkolenia, jest zaprezentowany w Instrukcji Użytkownika). Następnie, opisane są trzy kategorie – Czerwony, Niebieski i Zielony – które zawiera model Diversity Icebreaker. Tę część zamykają dane normalizacyjne i statystyka opisowa.

CZĘŚĆ DRUGA

Część druga książki to zbiór prac napisanych przez różnych autorów na temat Diversity Icebreaker. Dwa pierwsze rozdziały są poświęcone związkom modelu DI z Wielką Piątką (teoria pięciu wymiarów osobowości) oraz typologią Myersa-Briggsa (Myers-Briggs Type Indicator, MBTI). Rozdział trzeci bada związki trzech wymiarów DI z ocenami liderów. Stosowanie narzędzia w różnych krajach i treningach międzykulturowych jest tematem rozdziału czwartego. Rozdział piąty relacjonuje doświadczenia trenerów stosujących DI w dużych projektach, a rozdział szósty skupia się na tym jak różnorodność może wnieść nową wartość do zespołów i organizacji. Ostatni rozdział, siódmy, eksploruje potencjał stosowania trzech kolorów w kontekście marketingu, a konkretnie, w odniesieniu do konceptu „osobowości marki” (brand personality).

Back