CSR

Projekt na Bliskim Wschodzie

Projekt na rzecz pokoju, w który jesteśmy zaangażowani razem z Uniwersytetem Hebrajskim w Jerozolimie i fundacją Konrada Adenauera.
Lata 2011-2012

Począwszy od roku 2011, Bjørn Z. Ekelund (Human Factors AS) i Lilach Sagiv (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Israel) badali efekty stosowania Diversity Icebreaker. Jednym z głównych celów tego przedsięwzięcia była ocena potencjału narzędzia jako pomocy w prowadzeniu procesów rozwiązywania konfliktów w regionie; innym celem było przeszkolenie w jego stosowaniu trenerów i konsultantów z organizacji działających na rzecz pokoju w Izraelu i Palestynie.

Human Factors zdefiniowało swój wkład w to przedsięwzięcie jako aktywność CSR w latach 2011-2012, z budżetem ok. 400 000,- koron norweskich, w czym 20% zostało sfinansowane w ramach programu „SkatteFUNN” przez norweską Radę ds. Badań (the Research Council of Norway).

Projekt udokumentował, że Diversity Icebreaker podnosi poziom zaufania oraz pozytywnych emocji, zwiększa kreatywność i poziom samoświadomości, a także redukuj negatywne emocje. Rezultaty były przy tym podobne w przypadku szkoleń prowadzonych po angielsku przez doświadczonego konsultanta i tych zrealizowanych przez nowych użytkowników narzędzia po hebrajsku.


Rok 2013

Projekt był kontynuowany także w roku 2013, zarówno pod względem praktycznego zastosowania jak i prac badawczych: w sierpniu 2013 Bjørn Z. Ekelund zrealizował szkolenie dla 60 nauczycieli z Izraela, Palestyny i Jordanu, którzy przez następne dwa lata wspomagali procesy nieagresywnego rozwiązywania konfliktów w dziewięciu różnych szkołach w regionie przy użyciu narzędzi takich jak DI.

Projekt jest prowadzony przez fundację Konrada Adenauera (www.kas.de), razem z partnerami lokalnymi z każdego z krajów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu lub wspomóc go finansowo, napisz do Bjørna Z. Ekelunda na bze@human-factors.no.


Back