CSR

CSR

Główne wytyczne naszej strategi CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu).
Specjalne rabaty dla:
- NGO i organizacji pożytku publicznego, których budżet nie pozwala na zakup kwestionariuszy w normalnej cenie
- publicznych instutucji edukacyjnych, gdy warsztat prowadzony jest dla podopiecznych (tj. uczniów lub studentów, nie kadry)


Wsparcie bezpośrednie:
- jest kierowane do organizacji takich Combatants for Peace w Izraelu i Palestynie, Diversity at work w Norwegii i Amnesty International


Back