Materiały

Kwestionariusz

Ten krótki kwestionariusz jest sercem narzędzia Diversity Icebreaker.
Szkolenie Diversity Icebreaker rozpoczyna się od wypełnienia kwestionariusza a jego wyniki są punktem wyjścia dla działań treningowych i rozwojowych w wielu obszarach stosowania narzędzia. Dwustronicowy kwestionariusz pozwala uczestnikom na własnoręczne obliczenie wyników po jego uzupełnieniu i został stworzony w zgodzie z najlepszą praktyką budowy testów psychologicznych.

Dostępny w 19 językach (przejdź do strony zamawiania by zobaczyć pełną listę dostępnych wersji).

Back